Zářící Shakti

tantrický výcvik pro ženy


Nové termíny pro rok 2023 začínají již v lednu (viz níže)


Zářící Shakti je jedinečný celek, který je sestaven ze 4 modulů založených na osobních setkáních v uzavřené skupině a několika setkáních online.
Výcvik pro ženy Zářící Shakti pracuje s různými prvky, které vedou od léčení traumat a strachů k osvobození, od omezujících přesvědčení až ke skutečné podstatě, kterou je radost, zářivá energie a láska.
Podstatou tantry je práce s tělem, energií a spiritualitou. Celkovým přístupem je posvátnost, která odkrývá naši božskou podstatu. Naše praxe pak na základě tantrických principů ve všeobecnosti zahrnuje aktivaci těla, uklidnění mysli, otevírání srdce, probuzení sexuální energie a její transmutaci - rozvádění po těle.

Na základě prožitků a sdílení, které představují uvědomování procesů a pouštění v bezpečném prostředí, postupně projdeme transformací, aby se život otevřel větší barevnosti, plynutí a laskavé energii.

Zářící Shakti

Jednotlivé moduly budou obsahovat dynamické i klidné techniky, konstelace, taneční a senzuální techniky, práce s energii a mnoho dalšího.

Z každého modulu si účastnice odnesou techniky pro domácí trénink, které budou individuálně a ve dvojicích trénovat. Setkání online bude obsahovat sdílení technik a jejich doladování.

Záměrem výcviku je plně pochopit a přijmout naše tělo, přenastavit naše vzorce chování a přeladit svoji energii na vyšší vibrace, které nám umožní žít život zářivě a v naší plné síle. Vytvoříme sesterství, které je hluboké, propojující a vyživující. Taková přátelství přetrvávají pak na celý život.

Během celých 6 měsíců budete mít možnost komunikovat s lektorkami, pokud se otevře nějaké důležité, hluboké téma. K tomu bude sloužit i onlinesetkání jednou za měsíc, abyste mohly sdílet, co je potřeba.

Celý kurz je koncipován tak, abyste se postupně otevřeli. Nikdy nebude použit žádný tlak. Veškeré techniky budou respektovat Vaše pocity a hranice.


Moc se na Vás těšíme !

Stella a Radha

Stella Krenčejová a Radka Maňáková
Zářící Shakti - 1.ročník
foto z 1. ročníku tantrického výcviku pro ženy Zářící Shakti

Program výcviku


1. Modul

Léčení - otevírání se proudu lásky

leden 2023: pátek 27.1. 17:00 - neděle 29.1. 15:00 - 16:00

Jemná práce se zpracováním vzorců, které nás ovládají.
Jejich rozpouštění na základě práce s tělem, s otevíráním srdce.
Přijímání sebe a ponor do tajemství srdce, do jeho síly a léčivé lásky.

Tantrický výcvik pro ženy - Modul 1 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 1 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 1 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 1

2. Modul

Uvolnění – Tohle jsem já

březen 2023: pátek 3.3. 17:00 - neděle 5.3. 15:00 - 16:00

Vyživovací víkend plný senzuálních a fyzických aktivit, plynutí emocí
a prožití sebe sama tady a teď. Zastavení před změnou.
Ženský ráj plný krásy, něhy, zvukú, vůní, chutí...

Tantrický výcvik pro ženy - Modul 2 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 2
Tantrický výcvik pro ženy - Modul 2 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 2

3. Modul:

Transformace - práce se strachem, vinou, studem

duben 2023: pátek 21.4. 17:00 - neděle 23.4. 15:00 - 16:00

Delší prostor nám umožní rozkrýt hluboké věci jako je porod,
propojení s našimi démony, jejich přijetí a osvobození.
Tento modul nám ukáže jak laskavě začít přijímat
své tělo, umožní nám promluvit s naší joni.
Jeden večer je naplněn večírkem,
jehož obsah je prozatím
zahalen tajemstvím.

Tantrický výcvik pro ženy - Modul 3 Tantrický výcvik pro ženy - Modul 3
Tantrický výcvik pro ženy - Modul 3

4. Modul

Orgasmicita - pravá podstata ženy

květen 2023: pátek 26.5. 17:00 - neděle 28.5. 15:00 - 16:00

Budeme prociťovat tělo jako energii.
Zjemníme naše vnímání a projdeme procesy
pro vytváření více energie.


Závěr výcviku bude krásnou oslavou
věnovanou Ženám - Bohyním.


Moduly budou obsahovat dynamické i klidné techniky, konstelace,
taneční a senzuální techniky, práce s energií, dechem, meditace ...


Lektorky

Stella Adi Lalla Krenčejová  a  Radka Radha Maňáková


Stella Krenčejová

Stella: Jsem certifikovanou tantrickou učitelkou a sexological bodyworkerkou, lektorkou v oblasti vědomé sexuality, vztahů a osobního rozvoje.

Více o mně najdete na mé osobní stránce ….


Radka Radha Maňáková

Radha: Tantra je splétání, spřádání nástrojů a metod, které nám skrze tělo umožňují projít ke svému nejpravějšímu já a propojení s širším celkem. Umění života je vpustit čisté vědomí, naši duši, do všech našich aktivit. Zvu vás za hranice toho, co jste dosud zažili.

Více informací na mé osobní stránce ….


Organizační informace

Cena programu 19 900 Kč do konce listopadu.
Poté od 1.12.2022 je cena 22 900 Kč.
Uvedená cena nezahrnuje ubytování ani stravu (viz níže).


Přihlášení: 4 000 Kč je okamžitá platba při přihlášení.
  Záloha je nevratná.
V případě zrušení je možné najít za sebe náhradnici.
1. splátka: 10 000 Kč se splatností do 20. ledna 2023
Zbytek platby: Doplatek celkové ceny proběhne na 1. modulu.

Doplatek za stravu a ubytování

prodloužené víkendy: 2 000 Kč za modul
začátek pátek večeře, konec oběd neděle

Podmínky platby

Účastnice se zavazuje doplatit celkovou cenu na prvním modulu.

V určitých případech jako je nemoc, je po dohodě s lektorkami možné
dovybrat chybějící účast při dalším běhu Zářící Shakti s jinou skupinou.


Místo konání

Místo: Jižní Morava.
Podrobné informace Vám budou sděleny po objednání

Kontaktní údaje pro přihlášení:

mobil: +420 775 053 503
e-mail:info@bozskatantra.cz
web: kontaktní formulář


Těšíme se na Vás!