Síla doteku

Na své cestě za poznáním, kdy jsem si stále více uvědomoval sílu doteku, objevoval svět energie a rozšířeného vnímání, tak jsem si postupně čím dál častěji kladl otázku, zda bych byl také schopen dávat tyto úžasné vědomé doteky.

Přetrvávalo ale ve mně přesvědčení, že pro vědomý dotek a práci s energií musí být člověk duchovně založený a musí už mít za sebou dlouhou cestu osobního rozvoje. Vnímal jsem to jako hradbu, kterou nemám šanci překonat. Naštěstí touha naučit se tomuto umění a být schopen přinášet dotekem radost a potěšení byla silnější než pochybnosti, že bych tuto hradbu nepřekonal.

Uvědomil jsem si, že se o to musím pokusit. K rozhodnutí mi pomohlo setkání se skvělou ženou, která vyzařovala světlo jako opravdová hvězda, která vám ukazuje cestu. Když jsem se dozvěděl, že nabízí výuku umění doteku, bral jsem to jako znamení, které musím následovat. Byla pro mne vynikající učitelkou, která mi ukázala, jak posunout doteky na úplně jinou úroveň tak, aby byly pro ženu skvělým zážitkem.

Zpětně jsem také pochopil, jakou pro mne bylo výhodou, že jsem do té doby neprošel žádným kurzem masáže. Pomohlo mi to pochopit, že to nejdůležitější je způsob, jakým se člověk dotýká a jak se vnitřně naladí na tento dotek. Technika masáže je také velmi důležitá, ale to hlavní je být si vědom tohoto doteku a vnitřně se s ním propojit. Když mi pak žena popisovala, že zažila něco, co ještě nikdy nezažila, nebyla schopna to popsat ani slovy, měl jsem z toho velkou radost. Potvrdilo mi to, že pokud jde dotek ze srdce, tak je to správná cesta. Mám také radost z toho, když vidím, jak pomocí doteků žena rozkvete, jak si více užívá své vlastní tělo, jak se rozzáří její oči. To je pro mne ta největší odměna.

Přijímat doteky je skvělé a stejně skvělé je doteky dávat. Uvědomil jsem si, jak je přijímání a dávání doteků propojené. Při přijímání doteků získáme zkušenost, jaké zážitky, pocity, vjemy nám doteky přinášejí. Tato zkušenost pak násobí sílu doteků, které dáváme, protože máme mnohem jasnější představu, jaké dary můžeme dotekem předat, co vše můžeme probudit, nechat rozkvést.

Propojení přijímání a dávání doteků je důležité i v další rovině. Dávání doteků nemůže dlouhodobě fungovat bez přijímání doteků, protože přijetí doteků nám zprostředkovává cestu k našemu nitru, vnitřní energii. Čím silněji si uvědomíme sami sebe, tím silněji dokážeme rozproudit svoji energii, která nám pak umožní posílit účinky našeho doteku.

Přineslo mi to i jeden velmi zajímavý zážitek, kdy jsem si opět potvrdil, jak jsou ženy vnímavé, jak do muže vidí, jak toho o ženách pořád málo vím. Měl jsem přání potěšit dotekem jednu velmi výjimečnou ženu a zprostředkovat jí svět, který se mi otevřel na cestě za poznáním, že i jemnost může mít velkou sílu. Jako začátečník v umění doteku jsem ale měl pochybnosti, zda budou moje schopnosti dostatečné ke zprostředkování tohoto zážitku. Z tohoto důvodu jsem se neodvážil jí dát takovou nabídku. Proto bylo pro mne o to větší překvapení, když takové přání vyslovila a já ho mohl s radostí splnit. Ženy jsou prostě úžasné.

Chtěl bych dodat odhodlání všem ženám a mužům, aby se neostýchali naučit se umění vědomého doteku. Mohou jen získat. Stačí opravdu pouze chtít a pozitivní účinek doteku se projeví okamžitě. Budete sami překvapeni, jakou sílu má dotek. Dovolil bych si volně parafrázovat jedno rčení. Kde je dotek, tam nemusí chodit lékař.

... Michal

– seznam článků –

Doteková lázeň Božská Tantra